Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2012

cokolwiekziom
17:25
0451 4513 390
Reposted fromchudosc chudosc vialovesweets lovesweets
cokolwiekziom
17:25
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialovesweets lovesweets

June 18 2012

cokolwiekziom
11:36
0347 2dfc 390
Reposted bymadixx madixx
cokolwiekziom
11:35

Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.

— S. Mrożek
cokolwiekziom
11:34
8579 2856 390
Reposted fromdailylife dailylife viapheebs pheebs
cokolwiekziom
11:34
0319 e477 390
Reposted bydzudiOtamadixxdiebitch00wildstrawberrycountingmenothing-newskonfundowaneNeverTrueLovedsaturdaycomeslowintimacynelabaixmajeksamozatrucie
cokolwiekziom
11:33
0312 c168 390
cokolwiekziom
11:32
Czasami nadchodzą wieczory, gdy wszyscy inni są szczęśliwi, a Ty słuchając smutnej piosenki szukasz sensu życia.
Reposted frommefir mefir viapheebs pheebs
cokolwiekziom
11:32
3227 f4a0 390
tak się czuję.
     
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viayourhabit yourhabit
11:32
9330 e2e2 390

stankley:

i can’t stop laughing omfg when you google search “gay” this nice little rainbow banner pops up for you omg it’s like a party

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapheebs pheebs
cokolwiekziom
11:31
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromwirujacapasja wirujacapasja viamydaytoday mydaytoday
cokolwiekziom
11:31
cokolwiekziom
11:29
"Chyba nie bardzo sprawdzam się w życiu z kimś drugim"
— Agnieszka Osiecka
cokolwiekziom
11:29
0292 71f1 390
Reposted bydiebitchpabuuu
cokolwiekziom
11:28
7615 2191 390
Reposted fromkamilagloger kamilagloger viapheebs pheebs
cokolwiekziom
11:28
3076 6a5e 390
Reposted fromkonik konik viairmelin irmelin
cokolwiekziom
11:27
0287 07e9 390
cokolwiekziom
11:26
Szczerze? Jebie mnie to.
cokolwiekziom
11:25
0278 672e 390
Reposted bydiebitchmikuo
cokolwiekziom
11:24
0272 31bf 390
Reposted bydzudiverka111diebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl