Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2012

cokolwiekziom
11:23
Co masz zrobić jutro zrób dzisiaj, bo jeszcze się najebiesz i zapomnisz.
Reposted fromtoc toc vialovesweets lovesweets
11:22
4485 5037 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialovesweets lovesweets
cokolwiekziom
11:22
nie ważne ile dni jest w Twoim życiu, ważne ile życia jest w Twoich dniach.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vialovesweets lovesweets
cokolwiekziom
11:22

Będę Ci się plątać w myślach aż oszalejesz na moim punkcie.

Reposted fromcarre carre vialovesweets lovesweets
cokolwiekziom
11:21
0253 a063 390
cokolwiekziom
11:20
4333 8ff4 390
Reposted fromsunlight sunlight vialovesweets lovesweets
cokolwiekziom
11:19
nobodyiswatchingus:

wish you were here, pink floyd

how i wish, how i wish you were here.
how i wish, how i wish you were here.
cokolwiekziom
11:19
Jedyne czego potrzebujesz naprawdę w życiu to osoba, która potrzebuje cię w swoim.
— A no... racja.
cokolwiekziom
11:19
0243 ee6b 390
cokolwiekziom
11:19
0240 951b 390
Reposted byemciuprincess58dzudiverka111papraisedeadbezpodtekstowdiebitchonlyfaintzapalenieosierdziamateracwindofchangenoranalenkaTullfrogjestemchujeminherentmoritamakemewannadienowakownariczardfucktherestnelabaijethratamarkazinieplaczglupiaimthedevililovemetaljldudanoonecaresUtzngiebelMFGwithoutadoubtHalskipoche
cokolwiekziom
11:18
8951 49b6 390
Reposted frombarkwithme barkwithme vialovesweets lovesweets
cokolwiekziom
11:18
"Kurwa kurwa kurwa!"
To stan kiedy człowiek chce rozwalić łeb o ścianę, ale nie widzi ściany przez zapłakane oczy.
Kurwa.
cokolwiekziom
11:18
0231 b000 390
Reposted bymadixxhadjaNekojiru
cokolwiekziom
11:17

Daj mi ten seks, daj mi daj mi ten full zestaw
Chcę wiedzieć jak to jest z Tobą się przespać

— Daj mi ten seks ;d
Reposted fromnibyniic nibyniic viayourhabit yourhabit
cokolwiekziom
11:17
9221 f42b 390
Reposted fromlanonexistence lanonexistence viayourhabit yourhabit
cokolwiekziom
11:16
- Przecież się rozstaliśmy.
- Rozstanie nie oznacza końca uczuć.
— Dan & Serena.
Reposted fromlivhanna livhanna viayourhabit yourhabit
cokolwiekziom
11:16
Kto dał ci prawo ją poniżać bezwzględnie?
Ile zachowasz wspomnień, jeśli pęknie jej serce?
— O.S.T.R.
Reposted fromsolovely solovely viayourhabit yourhabit
cokolwiekziom
11:16
6195 b145 390
Reposted fromrevue revue viahipsters hipsters
cokolwiekziom
11:16
5827 40c4 390
Reposted fromrevue revue viahipsters hipsters
cokolwiekziom
11:15
9451 4967 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viadiebitch diebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl