Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2012

cokolwiekziom
17:38
3263 b49c 390
Reposted fromradykalna radykalna viadiedrunk diedrunk
cokolwiekziom
17:38
‎Wszystko będzie dobrze.
Zbliża się lato.
Czy cokolwiek złego może się dziać w lato?
— zasłyszane kiedys tam
Reposted fromcoffeeheaven coffeeheaven viadiedrunk diedrunk
cokolwiekziom
17:38
7856 27ae 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viadiedrunk diedrunk
cokolwiekziom
17:35
2175 9f91 390
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viadiedrunk diedrunk
cokolwiekziom
17:34
6262 98db 390
Reposted frombisexual bisexual viadiebitch diebitch
cokolwiekziom
17:34
6670 57c3 390
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid viadiebitch diebitch
cokolwiekziom
17:34
cokolwiekziom
17:30
3213 2b0d 390
Reposted fromirmelin irmelin viadiebitch diebitch
cokolwiekziom
17:30
8947 1fe4 390
Reposted fromirmelin irmelin viadiebitch diebitch
cokolwiekziom
17:29
cokolwiekziom
17:29
Zamieniam się w kompletną sukę, kiedy mam zły humor i ktoś mnie denerwuje.
Reposted frommefir mefir viastulpysk stulpysk
cokolwiekziom
17:28
cokolwiekziom
17:28
cokolwiekziom
17:28
cokolwiekziom
17:28
Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.
cokolwiekziom
17:27
cokolwiekziom
17:27
Chociaż czasem wszystko się wali, wiedz, że ja byłem, jestem i będę.
cokolwiekziom
17:26
a tak poza tym, to wcale nie jest okej, nie jest okej, cześć.
— HuczuHucz- Gdyby nie to
Reposted fromkatalama katalama vialovesweets lovesweets
cokolwiekziom
17:26
1012 1fb1
Reposted fromskinnydream skinnydream vialovesweets lovesweets
cokolwiekziom
17:25
3960 3836 390
Reposted fromliczbapi liczbapi vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl